Current news
Wersja polska
Zaproszenie
Koncepcja
Organizatorzy
Koszt uczestnictwa
Wa┼╝ne daty
Miejsce konferencji
Ceremonia Otwarcia
Imprezy
Tw├│rcy strony
Idea and Organizers
Conference Co-Chairs
The Melville Society
The Conrad Society UK
The Conrad Society US
The Conrad Society PL
IBACL, Univ. of Silesia
Centre College
Web Designers
Conference Program
Poetry Night
Call for Papers
Section One
Section Two
Section Three
Section Four
Sekcja polska
Conference venue
Szczecin in Brief
Hotel Campanile
Novotel Szczecin
How to get there?
Conference costs
Important deadlines
Additional Attractions
Conference publications
General information
Stylesheet
Selection Committee
Important dates
Tall Ships' Races 2007
Supporting events
Schedule of events
Organization Office
Official homepage
Patrons and Sponsors
Recommended links
Contact
Survival Polish
Join Melville-L
Join Conrad-L
Administrative interface
Melville Forum
Jerusalem 2009

Organizatorzy Konferencji


Milton M. Reigelman
Pawe┼� J─�drzejko
Milton M.  Reigelman, profesor tytularny, od roku 1989 roku piastuj─�cy stanowisko Profesora J. Rice Cowan’a, pe┼�ni┼� dot─�d wiele funkcji w Centre College, w tym tak┼╝e funkcj─� rektorsk─� (Acting President Centre College w latach 1997-98). Jak jednak sam zaznacza, od trzydziestu lat jest przede wszystkim wymagaj─�cym dydaktykiem - nauczycielem literatury. W roku 1988 czasopismo Louisville Courier nazwa┼�o go jednym z trzech "najostrzejszych" profesorów w stanie Kentucky. Pracuj─�c w Centre College, Milton Reigelman zdoby┼� nagrod─� Rookie of the Year i jest jak dot─�d jedynym wyk┼�adowc─�, który dwukrotnie zosta┼� laureatem Nagrody Davida Hughes'a dla wybitnego wyk┼�adowcy. W┼�ród wielu innych wyró┼╝nie┼� otrzyma┼� tak┼╝e nagrod─� N.E.H. Distinguished Professor of Humanities. W ramach swoich obowi─�zków, prof. Reigelman wielokrotnie przewodniczy┼� ró┼╝nym komisjom wydzia┼�owym i instytutowym, a tak┼╝e pe┼�ni┼� funkcj─� prezesa bractwa Phi Beta Kappa. Jako profesor wizytuj─�cy wybrany dwukrotnie przez komisj─� Fulbrighta, wyk┼�ada┼� przez rok na Uniwersytecie Warszawskim i sp─�dzi┼� jeden semestr jako wyk┼�adowca na Uniwersytecie w Kijowie. Obecnie nadzoruje dzia┼�alno┼�─� Norton Center for the Arts i wieloaspektowych programów mi─�dzynarodowych tej instytucji, pe┼�niwszy uprzednio funkcje dyrektora tych┼╝e programów we Francji i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednocznonych Milton Reigelman by┼� mi─�dzy innymi kapitanem wywiadu armii USA, pracowa┼� dla The Washington Post, studiowa┼� w Yale oraz U.N.C., by┼� redaktorem kwartalnika The Danville Quarterly i przez czterna┼�cie lat pe┼�ni┼� funkcj─� dziekana Kentucky Governor’s Scholars Program. Do dzi┼� jest czynnym cz┼�onkiem zarz─�dów wielu stanowych i ogólnokrajowych organizacji edukacyjncych. Tematyka jego publikacji oscyluje wokó┼� twórczo┼�ci Melville'a, James'a, Faulkner'a, Emersona, George Eliot, Johna LeCarre i Eda McClanahana. Jest autorem ksi─�┼╝ki The Midland: A Venture in Literary Regionalism. Pracuj─�c spo┼�ecznie, Milton Reigelman pe┼�ni funkcj─� prezesa the Danville-Boyle County Library, Klubu Rotaria┼�skiego, oraz klubu Anaconda: (the Danville Literary and Social Club). Profesor Reigelman uzyska┼� stopie┼� B.A. w dziedzinie filozofii na uniwersytecie Williama i Mary, stopie┼� M.A. na Uniwersytecie Pennsylvanii, oraz kolejne magisterium i doktorat na Uniwersytecie Iowa.
 
Pawe┼� J─�drzejko Pawe┼� J─�drzejko, wieloletni cz┼�onek The Melville Society, jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Zak┼�adzie Literatur Angloj─�zycznych i Studiów Postkolonialnych Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Ameryka┼�skiej Uniwersytetu ┼�l─�skiego w Katowicach. Jest tak┼╝e cz┼�onkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, cz┼�onkiem Mi─�dzynarodowego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (IASA), gdzie pe┼�ni funkcj─� cz┼�onka Rady Towarzystwa, a tak┼╝e Polskiego Towarzystwa Studiów Kanadyjskich. Jest Alumnem mi─�dzynarodowego stowarzyszenia Civic Education Project oraz cz┼�onkiem Modern Language Association (MLA) i American Studies Association (ASA). Zatrudniony w Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Ameryka┼�skiej od roku 1995, dr J─�drzejko pe┼�ni funkcj─� opiekuna naukowego Studenckiego Ko┼�a Naukowego Anglistów NeoLit. Jest równie┼╝ wspó┼�twórc─� oficjalnego czasopisma Ko┼�a Naukowego NeoLit pt: NeoLit-OnLine Internet Quarterly Project. Wspó┼�pracuje z czasopismem Er(r)go, odpowiadaj─�c za sekcj─� "Not krytycznych", po┼�wi─�conych nades┼�anym do redakcji ksi─�┼╝kom. Jego publikacje, w┼�ród których znajduj─� si─� dwie ksi─�┼╝ki po┼�wi─�cone Hermanowi Melville'owi, dotycz─� przede wszystkim twórczo┼�ci tego ostatniego,, teorii literatury i kultury, teorii przek┼�adu literackiego, filozofii literatury i filozofii w literaturze. W roku 1995 uzyska┼� stopie┼� magistra filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. w roku 2000 obroni┼� doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu ┼�l─�skiego w Katowicach. W tym samym roku uzyska┼� tak┼╝e stopie┼� zawodowy nauczyciela mianowanego. Studiowa┼� w Polsce i w Szwecji, wyg┼�asza┼� wyk┼�ady go┼�cinne w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, bra┼� udzia┼� w licznych konferencjach w Polsce i za granic─�. Pawe┼� jest pomys┼�odawc─� szczeci┼�skiej konferencji i koordynatorem dzia┼�a┼� zwi─�zanych z jej organizacj─�. Jest tak┼╝e pomys┼�odawc─� powstaj─�cego obecnie Wirtualnego Centrum Studiów Melvillistycznych oraz twórc─� The IASA Internet Center for Thought Exchange. Propaguje ide─� internetowych centrów komunikacji naukowej i wymiany my┼�li oraz jest wspó┼�twórc─� koncepcji VC CMS. W latach 1992 i 1994 pracowa┼� jako oficer wachtowy i nawigator jednostek ┼╝aglowych - i do dzi┼� jego pasj─� jest ┼╝eglarstwo morskie, szanty a cappella i muzyka gitarowa. Ma s┼�abo┼�─� do lodów, coca-coli oraz Miltona M. Reigelmana.
 
 

Zobacz tak┼╝e:

a) Biuro Organizacji Regat
b) Dokumenty po┼�wi─�cone Towarzystwu Hermana Melville'a, Towarzystwom Conradowskim, Instytutowi Kultury i Literatury Brytyjskiej i Ameryka┼�skiej U┼�